Termeni și Condiții de Utilizare

Termeni și Condiții de Utilizare


Părtile contractante

Prezentul document reprezentând Termenii și Condițiile de Utilizare, este Contractul de Furnizare Servicii de găzduire pe servere virtuale, denumit în continuare "Termenii și Condițiile de Utilizare". Prezentul Termenii și Condițiile de Utilizare este încheiat între dumneavoastră (numit în continuare "dvs", "al dvs." sau "beneficiar") în calitate de beneficiar și S.C. SOFTESS 21 S.R.L. (numit în continuare "nostru", "al nostru", "S.C. SOFTESS 21 S.R.L." sau "furnizor") în calitate de furnizor de servicii de găzduire pe servere virtuale. Fiind cea mai recentă versiune a Termenii și Condițiile de Utilizare. Folosirea serviciilor noastre constituie subiectul prezentului contract (Termenii și Condițiile de Utilizare).

S.C. SOFTESS 21 S.R.L, cu sediu social în Sibiu, Str. Valea Aurie nr.3 ap.21 este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, sub numărul J32/904/2007, având Codul Fiscal RO21788662, reprezentată de dl. Bădescu Alexandru,

S-a încheiat prezentul Contract, ale cărui prevederi și clauze, convenite în virtutea dreptului libertății contractuale, au fost stabilite prin acordul nostru comun și cu respectarea legii. Prezentul contract (Termenii și Conditiile de Utilizare) servește ca bază legală pentru toate serviciile furnizate de S.C. SOFTESS 21 S.R.L..

S.C. SOFTESS 21 S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica, schimba, înlătura sau adăuga termeni și condiții prezentului Termenii și Condițiile de Utilizare, incluzând, dar nelimitându-se la acestea: termeni, amenzi/taxe aplicabile, politici de funcționare, utilizare / comportament a clienților în raport cu imaginea, angajații S.C. SOFTESS 21 S.R.L.. pot beneficia de acest drept fără notificări sau înștiințări prealabile. Indiferent de comunicările/înștiințările anterioare, utilizarea continuă a serviciilor reprezintă acordul Dvs. asupra acestor modificări. Verificarea periodică a modificărilor și schimbărilor intervenite în prezentul Termenii și Condițiile de Utilizare, precum și corectitudinea datelor furnizate de Dvs. sunt în întregime responsabiliatea Beneficiarului.

PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI DE COMANDĂ ȘI BIFAREA CĂSUȚEI AM CITIT ȘI SUNT DE ACORD CU TERMENI ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE :
1. REPREZINTĂ O GARANȚIE CĂ SUNTEȚI PERSOANĂ FIZICA, CĂ AVEȚI ÎMPLINITĂ VÂRSTA DE 18 ANI. ÎN CAZUL ÎN CARE REPREZENTAȚI O PERSOANĂ JURIDICĂ, PARTENERIAT SAU ORICE ALTĂ FORMĂ JURIDICĂ DE ORGANIZARE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE DE COMERȚ ÎNREGISTRAREA DVS. ESTE O GARANȚIE.
2. SUNTEȚI DE ACORD SĂ FURNIZAȚI ÎN FORMULARUL DE COMANDĂ INFORMAȚII CORECTE, CLARE ȘI REALE, INCLUZÂND ORICE TIP DE INFORMAȚIE NECESARĂ PENTRU CONDIȚIILE DE PLATĂ ȘI VĂ ANGAJAȚI SĂ ACTUALIZAȚI ÎN MOD CORECT ȘI PERMANENT PREZENTELE INFORMAȚII.
3. REPREZINTĂ ȘI GARANTEAZĂ CĂ AVEȚI AUTORITATEA DE A UTILIZA SERVICIILE CONFORM PREZENTULUI Termenii și Condițiile de Utilizare. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEȚI DE ACORD / NU VĂ MANIFESTAȚI ACORDUL ASUPRA TERMENILOR SAU ORICĂROR ALTOR MODIFICĂRI, SINGURA OPȚIUNE ESTE ACEEA DE A NOTIFICA DEPARTAMENTUL PLĂȚI ASUPRA DORINȚEI DE A REZILIA UNILATERAL PREZENTUL Termenii și Condițiile de Utilizare.

Obiectul contractului

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de către S.C. SOFTESS 21 S.R.L. a următoarelor servicii:

Găzduirea siteului sau a siteurilor web contractate.
Asistență tehnică online și/sau telefonică în cazuri excepționale pentru utilizarea serviciilor de găzduire a siteurilor web.
Înregistrarea de nume de domenii din zona .ro și internaționale .eu, .com, .net, .org, .biz, .info, .name.

Valoarea serviciilor și termenii de plată

S.C. SOFTESS 21 S.R.L. va emite facturi proforme pe baza cărora va trebui să achitati contravaloarea Serviciului contractat. Frecvența de facturare o va alege S.C. SOFTESS 21 S.R.L.

Plata efectuată valabil nu are caracter returnabil, nici în cazul în care renunțați anticipat la serviciile de găzduire decât în primele 30 de zile de valabilitate a contractului. Plata se face în lei la cursul de schimba BNR + 2% din ziua emiterii facturii proforme.

În caz de neplată S.C. SOFTESS 21 S.R.L. are dreptul de a întrerupe furnizarea serviciului fără nici o notificare prealabilă. Prin intreruperea serviciului se înțelege SUSPENDAREA sau ȘTERGEREA definitivă a contului de pe serverele S.C. SOFTESS 21 S.R.L.. Decizia asupra formei de întrerupere a serviciului aparține în exclusivitate furnizorului. Prin neplata serviciilor furnizate beneficiarul renunță în mod expres la alte drepturi și protecție legală.

Trecerea la un abonament superior sau inferior se poate face în orice moment, conform posibilității tehnice a furnizorului la acel moment și conform regulilor stabilite prin prezentul Termenii și Condițiile de Utilizare.

Activarea serviciilor de găzduire, se face in maxim 72 de ore de la confirmarea plății de către banca furnizorului. S.C. SOFTESS 21 S.R.L. poate schimba oricând tarifele pentru serviciul de găzduire, sau bazele pe care se determină orice taxă sau să instituie orice nouă taxă. În caz de reînoire prețurile pot fi schimbate fară nici o modificare prealabilă.

Perioada contractuală începe din data în care serviciul dumneavoastră a fost activat, și rămâne valabilă pentru perioada selectată de dumneavoastră în formularul de comandă. În cazul în care doriți să renunțați la Serviciul furnizat de S.C. SOFTESS 21 S.R.L. trebuie să anunțati S.C. SOFTESS 21 S.R.L. (departamentul plăți) despre asta în scris prin tichet sau E-mail.

Renunțarea la serviciile contractate

S.C. SOFTESS 21 S.R.L. poate înceta furnizarea serviciului contractat de către beneficiar, imediat, irevocabil și fără notificare prealabilă, dacă:

Dvs. nu ați respectat, violat sau ați tratat necorespunzător prezentul regulament, incluzând orice alt regulament S.C. SOFTESS 21 S.R.L. sau nu ați respectat legea Română aplicabilă.
Dvs. ați furnizat la înregistrare informații false.
Dvs. nu ați respectat condițiile referitoare la acuratețea, claritatea și validitatea datelor de înregistrare.
Dvs. nu ați răspuns comunicărilor trimise pe adresa de email declarată la înregistrare.
Dvs. sunteți angajat în activități ilegale, frauduloase sau orice tip de activități - vânzarea de produse sau servicii care intră în incidența legii.
Dvs., un reprezentant/angajat al dumneavoastră, un partener (persoană juridică sau persoană fizică) sau un reprezentant/angajat al unui partener este implicat în nume personal sau ca reprezentant legal în activități care să prejudicieze drepturile sau reputația S.C. SOFTESS 21 S.R.L..
Dvs. nu ați achitat valoarea serviciului contractat.

Orice încetare a serviciilor oferite de S.C. SOFTESS 21 S.R.L. are efecte imediate. S.C. SOFTESS 21 S.R.L. poate opțional să notifice clientul asupra încetării furnizării serviciilor.

Adițional termenilor menționați mai sus orice parte a acestei convenții poate denunța prezentul Termenii și Condițiile de Utilizare dacă:

Orice parte nu respectă termenii și condițiile prezentului regulament și nu depune toate diligențele necesare pentru a remedia situația apărută în timp de 30 de zile de la primirea preavizului de la cealaltă parte, exceptând cazul nerespectării obligației de plată, și neonorarea obligației timp de 5 zile calendaristice din momentul înștiințării primite de la S.C. SOFTESS 21 S.R.L..
Cealaltă parte este declarată în stare de faliment și s-a pornit acțiunea de lichidare judiciară.
Cealaltă parte este declarată în stare de faliment și s-a pornit acțiunea de lichidare judiciară daca procedura nu e retrasă timp de 60 de zile de la începere.

În cazul în care o autoritate statală aduce argumente solide care încriminează prezentul Termenii și Condițiile de Utilizare și serviciul, aducând prejudicii ordinii de drept S.C. SOFTESS 21 S.R.L. poate suspenda serviciul fără alte obligații aferente.

În cazul în care S.C. SOFTESS 21 S.R.L. suspendă doar o parte a Serviciului Dvs., ca urmare a nerespectării Termenii și Condițiile de Utilizare, aceasta nu suspendă obligația Dvs. de a plăti taxele în întregime. În cazul în care S.C. SOFTESS 21 S.R.L. suspendă întregul Serviciu sunteți obligat la plata taxelor aferente utilizării serviciului până la data menționată în acordul de înregistrare, taxe aplicabile și în cazul suspendării înainte de termen. În cazul în care S.C. SOFTESS 21 S.R.L. suspendă întregul serviciu pe motiv de neplată a serviciilor de găzduire, pentru reactivarea serviciului sunteți obligat, la plata facturii sau după caz a facturilor restante.

Renunțati în mod expres la alte drepturi și protecție legală și condiții care ar putea fi în conflict cu termenii prevăzuți în Termenii și Condițiile de Utilizare.

Proprietatea informațiilor din contul de găzduire

Accesul la contul de găzduire pe serverele S.C. SOFTESS 21 S.R.L. se face prin intermediul unui nume de utilizator și o parolă transmise de către S.C. SOFTESS 21 S.R.L. în momentul activării contului de găzduire. Sunteți de acord să păstrați această parolă confidențială.

Sunteți responsabil de menținerea securității contului Dvs. și sunteți răspunzător pe deplin de toate activitățile ce se desfășoară în contul Dvs. și orice acțiuni efectuate în legătură cu numele domeniului Dvs. inclusiv cu cele efectuate de userii adreselor de email de pe domeniul Dvs. sau de acțiunile partenerilor (reprezentanți legali sau angajații acestora) angajați în realizarea/întreținerea și sau promovarea siteului Dvs.

Sunteți de acord să anunțați S.C. SOFTESS 21 S.R.L. de orice acces neautorizat sau alte breșe de securitate. S.C. SOFTESS 21 S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru orice pierdere sau pagubă care ține de posibilitatea Dvs. de a o remedia. Luați cunoștință și sunteți de acord că sub nici o formă S.C. SOFTESS 21 S.R.L. nu este răspunzător, în niciun mod, pentru acțiunile sau omisiunile dvs. sau ale utilizatorilor resurselor contului de găzduire, cărora dvs. le dați acces, nici chiar în cazul pagubelor produse în orice fel de aceștia datorită unor acțiuni sau omisiuni. În cazul în care vor trebui plătite unele sume de bani cu titlu de despăgubiri sau amenzi și nu numai, dvs. veți fi obligat să plătiți aceste sume de bani, și nu S.C. SOFTESS 21 S.R.L..

Dvs. sau partenerii sau reprezentații partenerilor cărora le-ați permis accesul la contul de găzduire nu pot utiliza rețeaua S.C. SOFTESS 21 S.R.L. pentru a încerca să evite autentificarea sau să păcălească securitatea oricărui server, rețea sau a altui cont. Aceasta include, dar nu se limitează numai la: accesarea datelor care nu sunt destinate clientului, logarea la un server sau la un cont pentru care clientul nu are accesul autorizat, spargerea parolelor, verificarea securității altor rețele căutând slăbiciunile sau încălcarea altor politici de securitate ale organizației.

Dvs., partenerii sau reprezentanții partenerilor cărora le-ați permis accesul la contul de găzduire, nu au dreptul de a încerca să împiedice sau sa oprească serviciul oricărui utilizator, server sau rețea. Aceasta include, dar nu se limitează la atacuri de tipul denial of service, mail bombing sau alte încercări deliberate de a bloca un server sau o rețea. S.C. SOFTESS 21 S.R.L. va coopera cu autoritațile care investighează încălcarea securității sistemelor sau rețelelor altor site-uri, inclusiv cu autoritățile care investighează fapte penale. Utilizatorii care încalcă securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi trași la răspundere prin procese civile sau penale.

Utilizarea serviciului

Toate serviciile oferite de S.C. SOFTESS 21 S.R.L. pot fi utilizate numai în scopuri legale. Sunt interzise transmiterea, stocarea sau prezentarea de informații, date sau materiale care încalcă legile românești și internaționale. Printre acestea putem enumera, dar nu ne limităm numai la: materiale copiate fără permisiunea proprietarilor, materiale care proferează amenințări sau cu caracter obscen, materiale "numai pentru adulți", materiale protejate de secrete comerciale sau cu un alt statut.

Clientul este de acord să nu ceară despăgubiri și să nu tragă la răspundere S.C. SOFTESS 21 S.R.L. pentru nici o pretenție rezultată din utilizarea serviciului care prejudiciază clientul sau o terță parte.

Nota: Pornografia cu copii este sau orice gen de materiale pornografice este interzisă pe serverele noastre. Această interdicție este valabilă și pentru toate site-urile care promovează activități ilegale sau conțin materiale care pot aduce prejudicii serverelor noastre sau oricăror altor servere de pe Internet. Link-urile către astfel de materiale sunt de asemenea interzise.

S.C. SOFTESS 21 S.R.L. este singura autoritate în masură să hotărască ce materiale constituie o încălcare a acestei prevederi. Clientul trebuie de asemenea să ia notă că distribuirea și/sau transmiterea de mesaje sau materiale obscene, indecente sau care încalcă legile bunei cuviințe și ale decenței pot fi pedepsite de legile în vigoare.

Câteva exemple de materiale sau link-uri care nu sunt acceptabile:

Software piratat.
Programe sau arhive pentru hackeri.
Site-uri de Warez.
Proxy și platforme proxy.
Pornografie și materiale pentru adulți.
Software pentru trimiterea de email-uri nedorite (SPAM).
Download mp3, filme pentru care Dvs. nu aveți acordul proprietarului drepturilor de autor.

În acest moment nu permitem:

Rularea de software pentru IRC gen eggdrop sau BitchX.
Chat Room-uri proprii fiecărui client.
Programe care rulează în continuu în background.

Adițional, nu aveți voie să postați, trimiteți sau să retransmiteți sau stocați materiale cu ajutorul contului de găzduire pe care S.C. SOFTESS 21 S.R.L. consideră că:

Violează o lege sau un regulament local sau străin.
Este amenințător, obscen, indecent, defăimător sau poate afecta un individ, grup sau entitate.
Violează dreptul oricărei persoane, inclusiv drepturile protejate de copyright, secretul comercial, invenții sau alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și instalarea sau distribuirea de software "pirat" la alte produse care nu au licență potrivită pentru utilizare, aceste exemple nu sunt limitate și se referă inclusiv la linkuri către asemenea servere.

Sunteți de acord să NU:

Uploadați, postați, transmiteți sau să faceți disponibil (referire) prin alt mod conținut care este ilegal, dăunator, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimator, vulgar, obscen, calomnios, care încalcă intimitatea altora, cu caracter pentru adulți, rasial, etnic sau în alt mod condamnabil.
Prejudiciați minorii în orice fel.
Asumați identitatea altei persoane fizice sau juridice, chiar și a unui oficial S.C. SOFTESS 21 S.R.L., conducător de forum, ghid sau gazdă, sau să declarați în alt mod legătura dvs. cu o persoană fizică sau juridică.
Falsificați headerele sau să manipulați în alt mod elementele de identificare pentru mascarea originii conținutului transmis prin intermediul serverelor S.C. SOFTESS 21 S.R.L..
Uploadați, publicați sau transmiteți conținut pe care nu aveți dreptul să îl comunicați sub incidența legii sau a unor obligații contractuale (de exemplu, informații interne, drept de proprietate, confidențialitate învățate și discutate ca parte a unui contract de muncă sau sub angajament de confidențialitate).
Uploadați, postați sau transmiteți în alt mod conținut care încalcă patentele (brevetele), mărcile înregistrate, secretele de marcă, drepturile de autor, drepturile la intimitate sau publicitate, sau alte drepturi de proprietate ale oricărei parți.
Uploadați, postați sau transmiteți emailuri comerciale nesolicitate, denumite "spam". Aceasta include marketingul neloial, publicitatea sau alte activități legate de "spam", cum ar fi:
Trimiterea de email-uri în masă către recipienți care nu au solicitat email sau să trimiteți cu adresă de răspuns falsă.
Promovarea unui site prin linkuri, titluri, descrieri neadecvate.
Promovarea site-ului prin postarea repetată de texte identice în forumurile publice.
Uploadați, postați sau transmiteți în alt mod materiale care conțin viruși sau alte coduri, fișiere sau programe realizate pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționarea oricărei componente software sau hardware a serverelor S.C. SOFTESS 21 S.R.L. sau ale unei terțe părți.
Conturbați sau să întrerupeți Serviciul, serverele sau rețelele legate de Serviciu, sau să încălcați cerințele, procedurile, politicile sau regulamentele legate despre Serviciu.
Încălcați intenționat sau nu orice lege locală, statală, națională, sau internațională în vigoare sau politicile ICANN.
Furnizați suport material sau resurse (sau să ascundeți sau să deghizați natura, locația, sursa sau proprietatea suportului material sau a resurselor) oricărei organizații.
Urmăriți sau hărțuiți în alt mod pe cineva.
Interveniți sau să întrerupeti serviciul sau serverele sau rețelele conectate la Serviciu, sau să nu respectați orice cerințe, proceduri, politici sau regulamente a rețelelor conectate la rețeaua S.C. SOFTESS 21 S.R.L..
Colectați, transmiteți sau să stocați date personale sau financiare despre orice individ sau entitate.
Promovați sau să furnizați informatii de pregătire despre activitați ilegale, să promovați violența fizică și jignirile împotriva unui individ sau grup, sau să promovați orice act de cruzime față de animale. Aceasta include dar nu numai, furnizarea de instrucțiuni privitoare la realizarea bombelor, grenadelor și altor arme, și crearea de site-uri "Crush".

Sunteți de acord să nu implicați S.C. SOFTESS 21 S.R.L., în orice cereri sau plângeri rezultând din Serviciu care vă cauzează pagube dumneavoastră sau altei părți. S.C. SOFTESS 21 S.R.L. își rezervă dreptul să vă investigheze pe dvs., afacerea dvs. și/sau personalul dvs., site-ul dvs. și materialele conținute de site în orice moment. Aceste investigații vor fi făcute doar in beneficiul S.C. SOFTESS 21 S.R.L. și nu pentru beneficiul dvs. sau unei terțe părți. Dacă investigația relevă orice informație, acțiune sau omisiune care în opinia S.C. SOFTESS 21 S.R.L. constituie o violare a legilor sau a regulamentelor naționale sau internaționale sau a politicilor S.C. SOFTESS 21 S.R.L., S.C. SOFTESS 21 S.R.L. va putea închide imediat site-ul dvs. și va notifica această acțiune prin E-mail la adresa furnizată în formularul de comandă.
Sunteți de acord să renunțați la dreptul de acțiune sau orice revendicare pe care le-ați putea avea împotrivă S.C. SOFTESS 21 S.R.L. pentru asemenea acțiuni.

Politica de trimitere a email-urilor

Fiecare cont de găzduire este limitat, astfel încât să nu permită trimiterea a mai mult de 250 de email-uri într-un interval de 60 de minute/domeniu. Această politică (restricție) este necesară pentru a proteja calitatea serviciului de hosting.

Trimiterea masivă de email-uri determină consumarea masivă a resurselor unui server, aceasta având un impact negativ asupra calității serviciilor recepționate de clienți.

SPAM-ul este total interzis

Prin SPAM înțelegem trimiterea de mesaje email bulk și/sau comerciale nesolicitate folosind serviciile S.C. SOFTESS 21 S.R.L. sau ale altui furnizor de servicii cu referire la S.C. SOFTESS 21 S.R.L. sau la orice site găzduit de S.C. SOFTESS 21 S.R.L..

Identificarea unui cont care face SPAM atrage automat ștergerea lui fără posibilitatea de recuperare a datelor.

Suport, garanții și domenii web

S.C. SOFTESS 21 S.R.L. își rezervă dreptul să stabilească limite sau să extindă orice fel de suport oferit pentru serviciul contractat, și orele la care este disponibil.

Sunteți de acord să oferiți garanții pentru S.C. SOFTESS 21 S.R.L. și partenerilor săi că nu veți avea pretenții sau cereri, incluzând taxele mandatarilor cerute de o a treia parte datorate apariției acesteia în conținutul site-ului dvs., folosirii de către dvs a Serviciului, relației dvs cu Serviciul, încălcării Termenii și Condițiile de Utilizare de către dvs sau încălcării oricăror altor drepturi ale altei părți, incluzând , dar nelimitându-se la utilizarea de către dvs. a conținutului, mărci înregistrate, nume comerciale, materiale cu drept de autor sau patentate sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

S.C. SOFTESS 21 S.R.L. își rezervă dreptul că pe cheltuiala sa își asumă apărarea și controlul a oricărei garanții din partea dvs., dar făcând acest lucru nu vă scutește de obligație de garanție din partea dvs. Ați luat la cunoștință că S.C. SOFTESS 21 S.R.L. poate stabili practici și limitări generale ale folosirii Serviciului.

S.C. SOFTESS 21 S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe temporar sau permanent Serviciul (sau orice componentă a acestuia) cu sau fară preaviz, în orice moment. Sunteți de acord că S.C. SOFTESS 21 S.R.L. nu este răspunzător pentru acțiunile dvs. sau a unei alte părți de orice modificări, suspendări sau întreruperi ale Serviciului.

În cazul domeniilor, înregistrarea acestora se realizează doar după confirmarea plății conform facturii proforme emise prin formularul de comandă. Dacă între data depunerii comenzii și data confirmării plății numele de domeniu care se dorește a fi achiziționat este înregistrat de către un terț beneficiar, vi se acordă fie posibilitatea de a vi se returna contravaloarea în lei a facturii proforme + 2%, la cursul BNR din ziua emiterii facturii, fie de a înregistra un alt nume de domeniu cu aceeași terminație.

În cazul domeniilor din zona .ro, înregistrarea acestora se realizează în maxim 72 de ore de la completarea formularului de comandă. Domeniile .ro se pot inregistra platind o taxa de mentenanta anuala.Perioada de inregistrare este cuprinsa intre 1 si 10 ani. Toate înregistrările de domenii .ro sunt supuse contractului pentru înregistrare domenii și regulilor de înregistrare stabilite de către ROTLD și care se pot consulta la adresele:
Contractul pentru înregistrare domenii: http://www.rotld.ro/registration-agreement/
Regulile de înregistrare: http://www.rotld.ro/reguli-de-inregistrare/

Declinarea responsabilității

ÎNTELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ:

UTILIZAREA SERVICIULUI SE FACE PE RISCUL DVS. SERVICIUL ESTE FURNIZAT PE BAZA: "AȘA ESTE". S.C. SOFTESS 21 S.R.L. NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA ȘI NU ACORDĂ GARANȚII DE NICI UN FEL, NICI ÎN MOD EXPLICIT NICI IMPLICIT, ÎNLUZÂND, DAR NELIMITÂNDU-SE LA GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE OBIȘNUITE, LA POTRIVIREA PENTRU UN SCOP ANUME.
ORICE MATERIAL DOWNLOADAT SAU ÎN ALT MOD OBȚINUT PRIN FOLOSIREA SERVICIULUI SE REALIZEAZĂ LA DISCREȚIA ȘI RISCUL DVS ȘI CĂ SUNTEȚI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE STRICĂCIUNE A COMPUTERULUI DVS SAU PIERDEREA DE DATE REZULTATĂ ÎN URMA DOWLOADĂRII UNOR MATERIALE.
MECANISMELE DE SECURITATE ÎNCORPORATE ÎN SOFTWARE (SISTEM) CUNOSC LIMITĂRI EFECTIVE/INERENTE, DVS AVÂND RESPONSABILITATEA DE A IDENTIFICA EXACT NECESITĂȚILE DVS.
S.C. SOFTESS 21 S.R.L. PRIN PREZENTUL ACORD SAU ALȚI TERMENI FURNIZAȚI NU GARANTEAZĂ CĂ:
SERVICIUL SE POTRIVEȘTE EXACT CERINȚELOR DVS..
SERVICIUL VA FUNCȚIONA NEÎNTRERUPT, ÎN SIGURANȚĂ ȘI FĂRĂ ERORI.
REZULTATELE OBȚINUTE PRIN FOLOSIREA SERVICIULUI VOR FI FARĂ GREȘEALĂ ȘI DE ÎNCREDERE.
CALITATEA PRODUSELOR, SERVICIILOR, INFROMAȚIILOR SAU ALTOR MATERIALE CUMPĂRATE SAU OBȚINUTE DE DVS PRIN SERVICIU VOR ÎNDEPLINI AȘTEPTĂRILE DVS.
ORICE EROARE A SOFTWARE-ULUI VA FI CORECTATĂ.
NICI UN SFAT SAU INFORMAȚIE, ORALĂ SAU SCRISĂ, OBȚINUTĂ PRIN SAU DE LA SERVICIU NU CREEAZĂ ORICE ALTE GARANȚII NEPRECIZATE ÎN ACTUALUL ACORD.
S.C. SOFTESS 21 S.R.L. NU IȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU NERESPETAREA TERMENELOR LIMITĂ , PENTRU ȘTERGEREA, NEFURNIZAREA SAU STOCAREA ERONATĂ A ORICĂREI FORME DE COMUNICARE SAU ORICĂROR SETĂRI PERSONALIZATE UTILIZATE DE DVS.

S.C. SOFTESS 21 S.R.L. VA FACE EFORTURI ÎNSEMNATE PENTRU A ÎNTREȚINE SERVICIUL, TOTUȘI, S.C. SOFTESS 21 S.R.L. NU RĂSPUNDE PT STRICĂCIUNI, PIERDERI DE DATE, DETALII DE CLIENT SAU DETALII DE VĂNZĂTOR, VENIT SAU ALTE PAGUBE PRODUSE AFACERILOR DATORATE INTÂRZIERILOR, TRANSMITEREA GREȘITĂ SAU NETRANSMITEREA INFORMAȚIILOR, DATORATE RESTRICȚIEI SAU ÎNTRERUPERII ACCESULUI, BUG-URILOR SAU ALTOR ERORI, FOLOSIRII NEAUTORIZATE DATORATE ÎMPĂRȚIRII ACCESULUI LA SERVICIU, SAU ALTOR INTERACȚIUNI CU SERVICIUL.

SUNTEȚI RESPONSABIL DE ÎNTREȚINEREA ȘI SALVAREA DE SIGURANȚĂ (BACK-UP) A DATELOR DVS. ȘI DE ORICE INFORMAȚIE STOCATĂ PRIN SERVICIU.

Limitarea obligațiilor

INȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ S.C. SOFTESS 21 S.R.L., ASOCIAȚII SĂI SAU ALȚI PARTENERI, DIRECTORII , ACȚIONARII SAU ANGAJAȚII S.C. SOFTESS 21 S.R.L. NU AU OBLIGAȚII PENTRU ORICE PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, SPECIALĂ, EXEMPLARĂ, INCLUSIV, DAR NELIMITÂNDU-SE NUMAI LA PAGUBE DE PIERDERE DE CÂȘTIGURI VIITOARE, BUNĂ CREDINȚĂ, FOLOSIRE, DATE SAU ALTE BUNURI INTANGIBILE (CHIAR DACĂ AȚI AVERTIZAT S.C. SOFTESS 21 S.R.L. DE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA PIERDERI), REZULTÂND DIN:

FOLOSIREA SAU IMPOSIBILITATEA FOLOSIRII SERVICIULUI.
ERORI, DEFECTE, OMISIUNI ÎNTÂRZIERI ÎN OPERAȚII SAU TRANSMISII SAU ORICE ALTĂ NEREGULĂ A BUNULUI MERS AL SERVICIULUI SAU A SOFTWARE-ULUI.
COSTUL PROCURĂRII DE BUNURI SAU SERVICII PENTRU ÎNLOCUIREA CELOR CUMPĂRATE SAU OBȚINUTE PRIN MESAJE SAU TRANZACȚIILOR REALIZATE PRIN SERVICIU.
ACCES NEAUTORIZAT SAU ALTERAREA TRANSMISIILOR DVS ȘI DATELOR.
DECLARAȚIILOR ȘI COMPORTAMENTULUI UNEI ALTE PĂRȚI FAȚĂ DE SERVICIU.
ORICE BUN SAU SERVICIU OFERIT SAU VÂNDUT PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI.
ORICE ALTĂ SITUAȚIE REFERITOARE LA SERVICIU SAU LA SOFTWARE.

Legea aplicabilă și fortă majoră

Legea aplicabilă în Termenii și Condițiile de Utilizare și relatia dintre dvs și S.C. SOFTESS 21 S.R.L. va fi sub incidența legilor Statului Român.

Cu excepția obligației de a efectua plăți, niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru orice eșec sau întârziere în acțiunile sau inacțiunile sale reglementate de acești Termeni și Condiții de Utilizare dacă acestea se datorează unei cauze pe care nu o poate controla cum ar fi (dar nelimitându-se la acestea) acte de război, acte guvernamentale, întreruperea internetului (care să nu rezulte din acțiunile sau inacțiunile S.C. SOFTESS 21 S.R.L., fenomene naturale, cutremure, embargouri, sabotaj, conflicte de muncă. Aceste cauze de forță majoră:

Trebuie notificate celeilalte părți promt. Partea aflată în caz de forță majoră trebuie să utilizeze eforturi comerciale rezonabile ca să corecteze prompt orice disfuncționalitate sau întârziere.

Dacă S.C. SOFTESS 21 S.R.L. nu este în stare să poată oferi Serviciul pentru o perioadă de 30 de zile consecutive din cauza unui eveniment de forță majoră continuu, dvs. veți putea rezilia Serviciul, dar S.C. SOFTESS 21 S.R.L. nu va avea nicio obligație în legătura cu asta.

Relația dintre părți

Acest acord nu va stabili nici o relație de parteneriat, asociațiune în participațiune, relații de muncă, franciză sau agenție între S.C. SOFTESS 21 S.R.L. și dvs. Nici S.C. SOFTESS 21 S.R.L., nici dvs. nu veți avea puterea de a lega cealaltă parte sau să creeeze obligații pentru cealaltă parte fără a avea un consimțământ prealabil de la aceasta, în scris, cu excepția celor precizate expres în acest acord.

S.C. SOFTESS 21 S.R.L. și dvs. sunteți de acord că, exceptând cele precizate expres în acest acord, nu vor exista terți beneficiari ai acestui acord, cum ar fi companiile de asigurări pentru orice parte sau utilizatorii dvs, fară ca acest exemplu să fie limitativ.

Clauze finale

Acești Termeni și Condiții de Utilizare constituie un acord dintre S.C. SOFTESS 21 S.R.L. și dvs. și vă guvernează utilizarea serviciilor, constituind contractul de prestări servicii încheiat între dvs. și S.C. SOFTESS 21 S.R.L.. Puteți de asemenea să vă aflați sub autoritatea altor termeni adiționali sau condiții de utilizare ce se aplică în momentul în care utilizați alte servicii S.C. SOFTESS 21 S.R.L., conținut sau software al unui terț.

Dacă orice prevedere a acestor Termeni și Condiții de Utilizare sau altor documente incorporate este dovedită de o instituție competentă ca fiind invalidă, părțile sunt de acord că această instituție să încerce să ia în considerație intențiile părților așa cum sunt reflectate în prevedere, iar restul prevederilor rămânând în vigoare.

Sunteți de acord că fără a ține seamă de altă lege sau statut, orice revendicare sau pricină ce reiese din acești termeni sau sunt legați de utilizarea serviciilor sau a Termenii și Condițiile de Utilizare trebuie înaintată în decurs de un an după ce această cerere a fost ridicată sau va fi pentru totdeauna clasată. Titlurile secțiunilor în acești termeni sunt numai pentru conveniență și nu au nici un efect legal sau contractual.